Niels Dolieslager – composer

 

 

“Art ought to be a well-wrought illusion”

“Kunst zou een goed doorwrochte illusie moeten zijn”


Navigation

 

Home/Thuis

Biography/Biografie

Music/Muziek

Scores online/Bladmuziek online

Movies/Films

Shows/Optredens

Writings/Schrijven

Hire! Order!/Huur in! Bestel!

Lessons/Les

Reactions/Reacties

Contact

Niels Dolieslager on Myspace

Niels Dolieslager on Hyves

Niels Dolieslager on Facebook

Psalmen voor Nu

 

 

Software: Microsoft Office Home

 

 

Thuis Software: Microsoft Office

 

Niels Dolieslager (1977) is a composer of contemporary music and film music, works as a music reporter, piano and composition teacher, fundraiser, performing musician and piano player.

 

 

Niels Dolieslager (1977) is een componist van hedendaagse muziek en filmmuziek. Hij werkt ook als muziekjournalist, piano- en compositieleraar, fondswerver, uitvoerend musicus en pianist.

 

 

He is working on a pop/film score-album with his own music and on an animation movie of the phantasy novel ‘Lilith’ by George MacDonald and performs with singer Anja Wessels, known from X-Factor and Nationaal Songfestival 2004.

 

 

Hij werkt momenteel aan een pop/filmmuziekalbum met eigen muziek, aan een animatieverfilming van het fantasyboek ‘Lilith’ van George MacDonald en treedt op met zangeres Anja Wessels, bekend van X-Factor en het Nationaal Songfestival 2004.

 

 

Niels is a team member of the project “Psalmen voor Nu” which writes new melodies and new translations for the psalms in dutch.

 

 

Niels is een teamlid van het project “Psalmen voor Nu” dat nieuwe melodieĎn en nieuwe berijmingen maakt van de psalmen in het nederlands.

 

He has two children and lives in Soest (Holland).

 

 

Hij heeft twee kinderen en woont in Soest (Utrecht).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright: Niels Dolieslager 2009